Handelsbetingelser

1 Anvendelse

Disse handelsbetingelser gælder alle produkter, ydelser og tjenester der bliver solgt fra og af Fotograf Aalborg.

Juridiske navn: Holst Henriksen ApS
CVR:36048514
Mågevej 7, 9000 Aalborg

(Herefter benævnt “Virksomheden”)

2 Bestilling
2.1 Bestilling af virksomhedens produkter og ydelser kan foretages på mail eller telefon.
Vi opfordrer dog altid kunden til at foretage bestillingen på mail, da dette giver en bedre dokumentation for det aftalte, for begge parter.

2.2 Vi anbefaler til en hver tid, at kunden er så detaljeret med sine ønsker og krav så muligt, så kundens ønskede resultat kan opnås på bedst muligt. Såfremt kunden ingen detaljerede ønsker og krav har til opgaven (herunder, men ikke begrænset til lyssetting, beskæring, komposition, redigering), vil opgaven blive løst ud fra fotografens modus operandi.

3 Produkter
3.1 De produkter, ydelser og service der leveres fra virksomheden er afhængig af kundens input, valg og beskrivelse af opgaven og dens omfang ved bestillingen. Eventuelle fejl eller mangler i kundens input, valg og beskrivelse er ikke virksomhedens ansvar.

3.2 Kunden får mulighed for følge og godkende arbejdet løbende på medbragt udstyr, under udførslen, for at sikre et løbende tilfredsstillende resultat, såfremt kunden selv er til stede under opgavens udførsel.

3.3 Der udføres ved redigeringen af billederne ingen kosmetiske forbedringer, redigeringer, korrektioner eller lignende af personer, rum eller øvrige genstande og rammer. Kunden kan mod merbetaling få dette gjort (såfremt det er muligt).

3.4 Med mindre andet tydeligt er angivet ved ordrens afgivelse, udvælges, produceres og optages materialet ud fra virksomhedens anbefalinger, specifikationer og erfaring; herunder, men ikke begrænset til, valg af lyssætning, vinkler, redigering, antal og lignende.

3.4 Eventuelt råmateriale udleveres i udgangspunktet ikke til kunden. Kunden kan mod merbetaling få dette udleveret. Medudgiften dækker over de faktiske udgifter der er med at pakke og sende materialet til kunden.

4 Fortrydelses- og returret
4.1 Alt materiale er personligt fremstillede produkter, specifikt til kunden - ud fra kundens personlige præg og specifikationer - hvormed enhver fortrydelses- og returret bortfalder, jf. Forbrugeraftalelovens §§ 18-25 (fortrydelsesret).

5 Rettigheder
5.1 Alle rettigheder, til alt leveret og redigeret materiale, tilfalder fuldt ud kunden, når det leverede materiale er betalt.

5.2 Kunden kan efter betaling frit disponere over materialet.

5.3 Der er ikke vandmærke eller lignende copyright-markering på det leverede materiale. Virksomheder opfordres dog til at benævne fotografen, samt linke til www.fotografaalborg.dk ved brug af billederne.

6 Fornødne tilladelser og godkendelser
6.1 Det er kundens fulde ansvar at alle nødvendige tilladelser og godkendelser i forbindelse med arbejdets udførsel er indhentet. Herunder, men ikke begrænset til, at området hvorpå billederne tages er informeret om billederne, samt billedernes brug og omfang.

6.2 Det er kundens fulde ansvar at de medvirkende på billedet er informeret herom, samt brugen og formålet med billederne.

6.3 Det er kundens fulde ansvar at overholde de til en hver tid gældende lov- og GDPR-mæssige regler og krav der måtte være i forbindelse med brug, opbevaring, samtykke og lignende.

6.4 Ved større arrangementer anbefaler vi, at brugeren synligt gør gæster og andre medvirkende opmærksom på at der tages billeder - evt. på plakater, indbydelse eller lignende.

7 Tilbudsgivning, priser og betaling
7.1 Med mindre andet er oplyst, er alle priser oplyst til private kunder inkl. moms. kørsel, redigering og digital levering i 72 dpi og jpg / jpeg.
Alle priser oplyst til kunder med CVR-nr. er oplyst eksl. moms, inkl. redigering, digital levering i 72 dpi og jpg / jpeg.

7.2 Alle tilbud er gældende i 14 dage. Der ydes i udgangspunktet prisgaranti / prismatch hvis kunden finder en billigere pris, såfremt; tilbuddet er afgivet af en professionel og uddannet fotograf, der yder samme service og betingelser, har dansk CVR-nummer - og tilbuddet er afgivet inden for 14 dage. Fotografen skal have en placeret inden for 20 km fra Aalborg Centrum.

7.3 Alle tilbud gives ud fra kundens ønsker, krav og specifikationer, såfremt der er afvigelser i dette (herunder men ikke begrænset til; flere billeder, andre lokationer eller lignende) vil kunden blive gjort opmærksom på at dette vil medføre en merbetaling.

7.4 Betaling og betalingsfrist foregår på virksomhedens anfordring, ud fra den specifikke kunde og opgaves omfang. Kunden oplyses altid herom ved aftalens indgåelse.

7.5 Depositum kan forekomme ved større arrangementer eller opgaver (herunder men ikke begrænset bryllupper og lignende arrangementer). Beløbet tilbagebetales kun i det tilfælde at fotografen bliver syg eller udebliver af anden årsag. Betales depositum ikke rettidigt, forbeholder vi os retten til at annullere aftalen.

7.6 Virksomheden forbeholder sig retten til at fakturere kunden hele eller del af beløbet, såfremt opgaven ikke kan udføres / fortsættes efter igangsættelse af opgaven, grundet kunden.

7.7 Er ingen fast pris aftalt ved aftalens indgåelse, faktureres kunden ud fra pågået tid, samt eventuelle udgifter til transport, indkøb af udstyr og lignende.

7.8 Vi accepterer følgende betalingstyper; Kredit- og fakturabetaling (Forbeholdt kunder med CVR nr.), MobilePay, Visa, Visa Elektron, Mastercard, Maestro, V-pay, JCB, Diners Club, Discover, American Express, UnionPay - samt trådløs betaling med Apple Pay og Google Pay.

7.9 Forhold der er uden for fotografens kontrol under fotograferingen (herunder men ikke begrænset til; driftstop på kundens anlæg, personers udeblivelse, ændringer i personantal, personers manglende deltagelse eller engagement, manglende tilladelser til fotografering) medfører ikke en dekort i den aftalte pris. Dette gælder naturligvis ikke, såfremt fejlen skyldes fotografen eller dennes udstyr.

8 Gavekort
8.1 Der sælger gavekort på baggrund af produkter - samt på baggrund af specielle ønsker og krav. Der kan laves gavekort til hele produkter - eller som tilskud / delbetaling hertil.

8.2 Gavekort betales forud, og kunden får herefter leveret et digitalt gavekort, som kan udskrives hvis dette ønskes.

8.3 Gavekortet er personligt og kan ikke omvekslet til kontanter - og enhver returret bortfalder ved betaling.

8.4 Alle gavekort er gyldig i en periode på 12 mdr. fra udstedelsestidspunktet.

9 Levering
9.1 Med mindre andet er aftalt ved aftalens indgåelse, leveres alt materiale redigeret og digitalt - klar til brug hos kunden.

9.2 Såfremt kunden har en deadline for brug af billederne, bør dette klart angives ved bestilling - så virksomheden kan vurdere om dette kan overholdes i forhold til øvrige aktiviteter.

9.3 Kunden vil altid kunne få oplyst en estimeret leveringsdato ved aftalens indgåelse.

9.4 Virksomheden bestræber sig altid på at levere til aftalt tid og sted. Virksomheden forbeholder sig retten til at levere senere fra en eventuelt tidligere oplyst dato, og såfremt kunden ingen deadline har - hvis det måtte skønnes af dette giver et bedre resultat for kunden. Kunden vil altid blive informeret herom.

9.5 Alt materiale leveres i udgangspunktet digitalt via tjenesten Wetransfer.com, til den mail hvorpå kunden har kommunikeret med virksomhed.
Kunden er selv forpligtet til at hente materialet fra tjenesten. Bemærk tjenesten giver mulighed for at hente materialet i begrænset tid. Materialet anses for værende leveret når dette er uploadet til tjenesten. Det monitoreres ikke, om kunden har hentet materialet fra tjenesten.

9.6 Med mindre andet tydeligt er angivet ved ordrens afgivelse, leveres materialet ud fra virksomhedens anbefalinger og specifikationer; herunder, men ikke begrænset til, valg af filformat, leveringsmedie, opløsning, kvalitet, formater, beskæring, redigering mv.

10 Udeblivelse fra aftaler / manglende afbud
10.1 Såfremt kunden udebliver fra et aftalt mødetidspunkt / aftale, og kunden ikke minimum 12 timer inden mødetidspunktet, skrifteligt har meldt afbud - faktureres kunden opgavens fulde beløb samt eventuel kørsel og øvrige omkostninger.

10.2 Såfremt kunden kommer mere end 30 minutter for sent til aftalt mødetidspunkt, uden forudgående besked herom - annulleret tiden og kunden faktureres opgavens omfang.

10.3 Ved aflysning, flytning eller lignende af større arrangementer (herunder, men ikke begrænset til bryllupper, fester, events og lignende) er kunden forpligtet til minimum 1 mdr. inden arrangementet skulle have været fundet sted, skrifteligt, at oplyse virksomheden herom - sker dette ikke, faktureres kunden opgavens fulde beløb.

11 Opbevaring af kundens materiale og ejendom
11.1 Kundens producerede materiale gemmes i udgangspunktet i maksimum 30 dage efter levering til kunden. Herefter slettes det permanent. Der tages i udgangspunkt backup af materialet i perioden gennem Google One.

11.2 Eventuelle rettelser, ændringer eller lignende i kundens materiale er derfor ikke muligt efter 30 dage.

11.3 Der tages i udgangspunktet ikke backup eller sikkerhedskopier af kundens materiale, med mindre andet er oplyst.

11.4 Kunden kan til enhver tid bede om at materialet slettes før 30 dage. Dette sker til den mail hvorpå kunden har kommunikeret med virksomheden.

11.5 Virksomheden kan ikke drages til ansvar for mistet eller bortkommet materiale for mere end hvad opgavens salgspris udgøre.

11.6 Opbevaring og håndtering af kundens indleverede materiale, herunder men ikke begrænset til, indleveret materiale til produktfotos, billeder til restaurering eller lignende - opbevares forsvarligt, aflåst og tyverisikret. Materialet er ikke forsikret under vores varetægt. Vi yder ingen kompensation for eventuelle opståede fejl, mangler, slitage eller bortkomst.

12 Force Majeure
Virksomheden er ikke ansvarlig for hændelser der er uden for virksomhedens kontrol, herunder, men ikke begrænset til, politiske forhold, naturkatastrofer, vejrforhold, krig, tyveri, oversvømmelse, ild, brand, strejke, nedbrud eller lockout.

13 Ændringer af betingelser
Der kan ske løbende ændringer af disse handelsbetingelser, såfremt der sker væsentlige ændringer i betingelsernes indhold under et igangværende arbejde, vil kunden blive oplyst herom - minimum 14 dage inden.

14 Accept af betingelser
Kunden er forpligtet til at læse indeværende handelsbetingelser.
Kunden accepterer betingelserne ved afgivelse af enhver ordren.