Politik for privatlivsbeskyttelse

Dataansvarlighed
Hos Fotograf Aalborg tager vi din GDPR og persondatabeskyttelse meget alvorligt. Vi behandler helt naturligt persondata og beskriver her hvordan vi behandler dine data.

Juridiske enhed bag virksomheden er:

Holst Henriksen ApS
Mågevej 7, 9000 Aalborg
CVR: 36048514

Behandling af persondata
Vi benytter data i forbindelse med håndteringen af din ordre, og de aftaler vi indgår. Vi benytter data som er nødvendige i administrationen og faktureringen af opgaven. Denne data omfatter blandt andet dit fulde navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mail.

Formål
Vi indsamler, opbevarer og behandler data i forbindelse med din ordre - og det producerede materiale som er tilknyttet hermed.

I visse tilfælde kræver det din yderligere samtykke, såfremt vi ønsker at benytte dit navn eller det producerede materiale i vores egen markedsføring.

Relevante og nødvendige persondata
Vi behandler og opbevarer udelukkende data om dig, der er relevant og tilstrækkelig i forhold til vores samarbejde med dig som kunde.

Kontrol og opdatering af persondata
Vi foretager kontrol af, om de persondata vi behandler om dig er korrekte; herunder men ikke begrænset til; CVR-data samt gængse navne- og nummeropslagsværker.
Vi tillader os løbende at opdatere dine persondata, enten gennem den løbende dialog med dig - eller via offentlige databaser.

Vores arbejde er afhængig af, at de korrekte kontaktinformationer om dig er korrekte - beder vi dig om løbende at opdatere os om eventuelle ændringer i navn, adresse, tlf eller email.

Vi har interne regler og procedure for kontrol og opdatering af dine data.

Sletning
Vi sletter dine persondata og dit materiale, når de ikke længere er nødvendige i forhold til vores formål, dog således at anden lovgivning, der foreskriver opbevaring i bestemte tidsperioder overholdes; herunder men ikke begrænset til, bogføringslovens opbevaringspligt.

Vi henviser til vores til enhver tid gældende handelsbetingelser for mere informationer om sletning af kundens producerede materiale.

Lovlige grundlag
Vi bruger dine data i forbindelse med vores samarbejde - og intet andet.

Hvis der ikke foreligger et lovligt fundament for indsamling af dine data, vil vi til en hver tid indhente dit samtykke hertil.

Såfremt vi anvender dit samtykke, er dit samtykke frivilligt og dette kan til enhver tid tilbagekaldes ved henvendelse til os.

Videregivelse af dine data
Vi videregiver aldrig dine data - uden et administrativt-, markedsførings- eller faktureringsmæssigt formål.
I visse situationer kan det være nødvendigt at videregive dine persondata - eksempelvis til 3. part, såfremt denne er en legitim part i opgavens udførsel.
Vi vil til enhver tid oplyse dig om en eventuel videregivelse af dine data.

Sikkerhed
Vi gør alt for at beskytte dine og vores egne data.
Vi har derfor instrukser og procedure der beskytter dine data, så disse ikke går tabt eller videregives uretmæssigt til 3. person.

Vores procedure gør, at det udelukkende er din kontaktperson der i virksomheden har adgang til dine data.

For sikkerhed omkring kundens producerede materiale henvises til handelsbetingelser.

Anvendelse af cookies
Vi gør brug af cookies - og placerer nødvendige- marketing- præference og statistik-cookies. Cookies er blandt andet med til at sikre en høj funktionalitet på hjemmesiden.

Dine rettigheder
Retten til adgangen til dine data.
Du har til enhver tid ret til at få oplyst og udleveret de data vi behandler om dig - hvor de stammer fra og hvordan vi anvender dem. Vi oplyser naturligvis også om hvor længe vi opbevarer dine data, og hvem der måtte modtage data om dig.

Ret til berigtigelse eller sletning
Såfremt du mener dine data vi behandler ikke er korrekte - har du ret til at få dem behandlet og rettet. Du bør henvende dig til os for at få dem rettet.

I visse situationer har vi en forpligtelse til at slette dine data - eksempelvis vi du ønsker det, eller trækker et eventuelt samtykke tilbage.

Såfremt du mener data der ikke er relevante for samarbejde og deres formål, kan du altid bede om at få dem slettet.

Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod dine behandlede data. Såfremt din indsigelse er berettiget, ophører behandlingen og lagringen af dine data omgående.

Ret til flytning af data
Du har til en hver tid ret til at modtage dine data, som vi gemmer om dig. Såfremt du anmoder herom, vil du modtage dine data i en almindelig læsbar mail.

Brug af 3. partstjenester
Vi gør brug af følgende tjenester i forbindelse med administration, markedsføring og fakturering - der kan have hele eller dele af dine data.
- Google Mail
- Google Kalender
- Google Adwords
- Google Analytics
- Wetransfer.com